Cartref

Lansio arddangosfa Llunio ein Lle ac oriau agor yr arddangosfa

Digwyddiad lansio, Dydd Sadwrn 15 Mawrth, 11 – 1 y p
Eglwys Unedig Dewi Sant, Heol Gelliwastad, Pontypridd CF37 2BW

Côr Tenovus ‘Sing for Life’
Beverley Humphreys
Gwobrau ysgolion, wedi’i cyflwyno gan Faer Pontypridd
Sioe deithiol GTFM
Lluniaeth (diolch i Sainsburys)

Oriau agor yr arddangosfa, 15 Maw – 29 Maw:

Dydd Sadwrn 10 y b – 4 y p
Dydd Sul 12 – 3 y p
Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher 12 – 4 y p
Dydd Iau, Dydd Gwener 4 – 8 y h

Dewch i weld yr arddangosfa, ac i bleidleisio dros ‘wobr y bobl’.

Llunio ein Lle

Pe byddai rhywun yn gofyn i chi dynnu llun o rywun neu rywbeth sy’n crynhoi Pontypridd i chi, tybed beth fyddai’r llun? Dyna’r her Llunio ein Lle.

Mae yna wahoddiad i unigolion a grwpiau gyflwyno ffotograffau sy’n dweud rhywbeth am ‘ein lle’. Gallai fod yn rhywbeth neu rywun i’w ddathlu (efallai arwr lleol sydd heb gael digon o gydnabyddiaeth, neu hoff fan). Gallai fod yn llun sy’n dweud rhywbeth am anghenion, rhagoriaethau, prydferthwch neu hanes Pontypridd. Gall y llun fod yn olygfa o’r dre neu’n llawn symudiad; gall fod yn bortread o unigolyn neu cynnwys grŵp o bobl; gall ddangos digwyddiad, man arbennig neu adeiladau. Bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn cael cyfle i esbonio mewn hyd at 100 o eiriau pam y gwnaethon nhw dynnu’r llun.

Uchafbwynt y cynllun fydd arddangosfa o luniau yn Eglwys Undebol Dewi Sant, Heol Gelliwastad, o’r 15fed i’r 29ain o Fawrth 2014 a rhaglen o weithdai a digwyddiadau yn cydredeg â hi.

Yn y cyfamser, dilynwch Llunio ein Lle ar Facebook ac ar Twitter i gadw mewn cysylltiad â’r holl digwyddiadau a’r newyddion diweddaraf am y cynllun.

Bydd angen cyflwyno’r ffotograffau drwy e-bost erbyn 1af Chwefror. Gallwch gyflwyno un llun, cyfres o luniau neu collage. Bydd angen i chi gael caniatâd y sawl sydd yn y lluniau er mwyn i’r llun gael ei arddangos yn gyhoeddus ac ar y gwefannau. Gallwch ddod o hyd i’r rheolau a’r amodau yma.

Am fanylion pellach, cysylltwch â picturingponty@gmail.com

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Cartref

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s