Cymeryd Rhan

Gall unrhyw un gymryd rhan yn Llunio ein Lle. Gallwch rannu eich lluniau ar  Twitter – gan ddefnyddio  #PicPonty  neu postio ar  ein tudalen  Facebook.

Efallai y byddwch am anfon  eich lluniau  i’r prosiect i’w hystyried ar gyfer arddangosfa  a gynhelir ym mis Mawrth 2014. Rhaid defnyddio’r ffurflen isod i wneud hynny.

submission-form (2) Cym 7- 12-13

Amodau cymryd rhan

Byddem uwchlwytho’r lluniau a ddanfonwyd, i’n llif luniau ar  Flickr.  Fe ddefnyddir arlein yr enw a nodwch ar y ffurflen danfon – gall fod yn enw unigolyn, ffugenw, neu enw grŵp.

Bydd detholiad yn cael eu hargraffu a’u harddangos yn Eglwys Undebol Dewi Sant, 15 – 29 Mawrth,  2014

Gofynnir i chi gadarnhau:

  • mai eich gwaith gwreiddiol chi yw’r llun
  • eich bod wedi sicrhau caniatâd i ddefnyddio’r llun gan unrhyw unigolion (neu  eu rhieni/gwarchodwyr) sydd i’w gweld yn eglur ynddo
  • y byddwch yn cytuno i’ch llun gael ei gyhoeddi ar y we ac i’w arddangos (os dewisir)

Disgwylir y bydd yr holl luniau a rennir gyda ni fel rhan o’r prosiect, gan gynnwys y rhai sy’n cael eu gosod ar Facebook neu Twitter, wedi eu cyflwyno yn ysbryd Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Creative Commons License

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s